Čínština | www.cinstina.345.cz
Čínština | Výslovnost | Písmo | Gramatika | V praxi | Sinologie | Odkazy | Vzkazy

Čínština - výslovnost

Tóny
Pouhý záznam hlásek nezachytí, jak čínskou slabiku správně vyslovovat. Ve standardní čínštině jsou čtyři melodie, jimiž se slabika intonuje, kterým se říká tóny . Naznačují se znaménkem (popřípadě číslem), jak vidíte na příkladu se slabikou ma.4 tóny standardní čínštiny
1. tón (mā, ma1) leží ve vyšším rejstříku přirozené polohy vašeho hlasu a je rovný.
2. tón (má, ma2) začíná na základní poloze a stoupá do výšky.
3. tón (mă, ma3) je posazen hluboko a při důsledné výslovnosti ke konci stoupne.
(V plynulé řeči se často vyslovuje jen první polovina, takzvaný poloviční třetí tón).
4. tón (mà, ma4) začne vysoko a prudce klesne do hloubky.
Existuje také neutrální výslovnost (ma bez označení, někdy též ma0, ma5) bez tónu.
Poslechněte si slabiku ma v různých tónech (totéž se slabikou da ) a rozpoznejte tón slabik, které uslyšíte.

Vyslovovat správně tóny je velmi důležité, o čemž vás, doufám, přesvědčí následující příklady.
Zjednodušené znakyTradiční znakyPīnyīnČeský přepisDoslovný význam
妈骂马吗?媽罵馬嗎?Mā mà mă ma?Ma ma ma ma?Nadávala matka koni?
你爱我吗? 你愛我嗎? Nǐ ài wǒ ma? Ni aj wo ma? Miluješ mě?
你爱我妈。 你愛我媽。 Nǐ ài wǒ mā. Ni aj wo ma. Miluješ mou matku.

Důležitá změna: v případě, že se vyskytnou dva třetí tóny za sebou, změní se první z dvojice na druhý tón (napsané Nǐ hǎo! se při čtení změní na Ní hǎo!). V případě skupiny třetích tónů se jenom poslední z řady vysloví jako třetí tón.
Poslechněte si jak zní kombinace tónů a rozpoznejte, kterou dvojici tónů slyšíte.

Podrobnější informace o výslovnosti čínštiny v článku: Hana Třísková - Tónová čínština – jazyk zpěvný?
Použité stránky: www.courses.fas.harvard.edu, web.mit.edu/~jinzhang/www, www.newconceptmandarin.com


Přepisy do latinky
Zjednodušené znakyTradiční znakyPīnyīnČeský přepisDoslovný význam
拼音拼音pīnyīnpchin-jinskládání zvuků
Transkripcí se vyvinulo značné množství, což přináší zmatky.
U nás dosud závazný standardní český přepis česky zaznamenává to, co Čech slyší, když Číňan mluví.
V anglických textech se ještě občas setkáte se zanikající transkripcí Wade-Giles.
Dnes celosvětově nejrozšířenější přepis, pīnyīn, byl vytvořen jako pomůcka pro studium správné výslovnosti pǔtōnghuà (standardní čínštiny). NENÍ použitelný pro ostatní čínské dialekty, což je zároveň odpověď na otázku, proč Číňané nepřejdou na latinku. Pomocí znaků se domluví, přestože je v každé oblasti čtou po svém (jako když Čech a Albánec řeknou a napíšou 1+1=2).
Slabika (základní jednotka mluvené čínštiny) se z hlediska výslovnosti skládá z iniciály (zahajující části), finály (ukončující části) a tónu (melodie, kterou se slabika zazpívá).

Pro převod těchto zápisů existují tabulky pro převod transkripcí čínštiny.


Pīnyīn
Iniciály - slabika ve standardní čínštině smí začínat takto (zápis pīnyīn):
píšemebpdtzczhchjqmfnlsshxryw
čteme
přibližně
ppchttchmezi c/tzcchmezi č/džčchťmezi ťch/čchmfnlsššišlavé smezi ř/žmezi j/imezi v/u
• Číňané nevnímají rozdíl mezi neznělými a znělými souhláskami (české dvojice t/d, p/b, k/g jim zní stejně), podstatné pro ně je, že hláska nemá přídech nebo má přídech (Čech slyší nepovedené zbytkové ch).
• Při vyslovování hlásek zh ch sh r otočte špičku jazyka vzhůru. Pokud chcete po těchto hláskách vyslovit i, vyslovíte namísto toho zvuk jako v anglických slovech Sir, girl, heard. Při vyslovování hlásek s z c sice špičku jazyka neotáčíme, přesto se po nich následující zvuk i také mění jako po zh ch sh r.
• Pokud se po hláskách j q x y napíše u (ve finálách -u, -uan, -ue, -un) čte se jako německé ü.

Finály - slabika smí být v čínštině ukončena takto (zápis pīnyīn):
a o e ai ei ao ou an en ang eng i ia ie iao iu ian in iang ing u ua uo ue uai ui uan un uang ong iong ü üe ün
Většinu finál Čech přečte správně. Zde jsou zmíněny pouze případy, kde se české čtení od čínského liší:
-ian (čtěte:-ien), -iu (-iou), -ong (-ung), -iong (-iung), koncové ng jako ve slově banka (anglické ng ve slově song)

Nácvik přepisu a výslovnosti vyžaduje čas. Nezbývá, než odkázat na tabulku výslovnosti čínských slabik namluvenou rodilým mluvčím. Uslyšíte postupně iniciálu, finálu a celou slabiku ve čtyřech tónech (navzdory tomu, že některé tónové varianty ve standardní čínštině neexistují).

Web spravuje Filip Pýcha